Průvodce nastavením bezpečnostního pluginu iThemes Security

iThemes Security je vedle WordFence, o kterém v naší nápovědě píšeme také, jeden z nejlepších bezpečnostních pluginů pro WordPress, které můžete pro zabezpečení svých webových stránek použít. 

V tomto článku si ukážeme, jak se iThemes Security nastavuje. Vzhledem k tomu, že je v angličtině, si zde také postupně vysvětlíme všechny možnosti nastavení. 

některých srovnáních vychází WordFence jako vítěz, v jiných naopak vyhrává iThemes. My na náš WordPress hosting automaticky instalujeme plugin WordFence, a to především z toho důvodu, že podporuje češtinu.

Nastavení pluginu iThemes Security pro WordPress

iThemes Security obsahuje průvodce, který vás nastavením v několika krocích provede:

1. Výběr typu stránky

Po instalaci si můžete všimnout výzvy k základnímu nastavení zabezpečení. Přejděte proto do nastavení pluginu kliknutím na novou podstránku administrace Security → Setup

iThemes Security – Nastavení typu stránky

Dostanete se na nástěnku iThemes Security, kde si musíte vybrat typ stránky, který provozujete. Na výběr máte z možností:

 • Ecommerce (E-shop)
 • Network (Sociální síť)
 • Non-profit (Nezisková organizace)
 • Blog
 • Portfolio
 • Brochure (Firemní stránka)

Vyberte požadovaný typ webu. Podle zvoleného typu se bude lišit druhý krok.

Vyberete-li například E‑Shop, v druhém kroku budete ještě muset vybrat uživatelskou roli, kterou dostávají zákazníci.

2. Pro koho nastavujete web

Nyní je potřeba vybrat, kdo nastavuje web. Na výběr máte:

 • Self (Pro sebe)
 • Client (Pro klienta)

iThemes Security – Kdo Nastavuje web

3. Vynucení silného hesla

Dále je potřeba nastavit vynucení použití silného hesla. Doporučujeme tuto možnost nastavit. 

V případě, že bude mít administrátor slabé heslo, plugin jej donutí si jej při dalším přihlášení změnit na silné.

iThemes Security – Vynucení silného hesla

4. Features

Plugin obsahuje také užitečné funkce k ochraně webu, v tomto kroku si je můžete nastavit.

iThemes Security – Features

Login Security

 • Two-Factor – dvoufázové ověření pomocí e‑mailu, při přihlášení zašle na e‑mail uživatele kód, kterým se ověří jeho identita.

Lockouts

 • Local Brute Force – ochrana proti prolomení hesla hrubou silou, kde se útočník snaží heslo uhádnout pomocí náhodných kombinací.
 • Network Brute Force – přihlášení do systému iThemes, kde se předávají informace i „špatných IP“, poté je uživatel z této IP automaticky zablokován.

Utilities

 • Security Check Pro – kontrola IP adresy uživatele při přihlášení.

5. User Groups

V tomto kroku si můžete ovlivnit jednotlivé nastavení pro používané uživatelské skupiny.

Na výběr máte z možností:

 • Default (Výchozí) – v drtivé většině případů využijte toto
 • Custom

iThemes Security – User Groups

V případě, že jste zvolili výchozí uživatelské skupiny, tak si nyní můžete upravit jejich jednotlivé nastavení.

Jedná se o skupiny Administrátor, Editor, Spolupracovník, Autor, Návštěvník a ostatní.

Nastavení pro jednotlivé uživatelské role je:

Global Settings

 • Manage iThemes Security – povolit úpravu nastavení iThemes Security

Security Dashboard

 • Enable Dashboard Creation – přístup do nástěnky pluginu.

Password Requirements

 • Strong Passwords – silná hesla, po aktivaci budou uživatelé při registraci donuceni zvolit silné heslo (podle WordPress hodnocení).
 • Refuse Compromised Passwords – vynucení použití hesla, které se neobjevilo v žádné databázi uniklých hesel.

6. Configure

Základní nastavení pluginu a přístupů.


iThemes Security – Configure


 • Authorized Hosts – zde si můžete přidat IP adresy ověřených uživatelů, tyto IP se zařadí do whitelistu a nemůže u nich dojít k banu.
 • API Configuration – zadejte e‑mail pro aktivaci Network Brute Force.

7. Notification Center

V centru notifikací si můžete nastavit pravidla, na jaký e‑mail, případně jaké uživatelské roli, přijde upozornění při bezpečnostní události.

iThemes Security – Notification Center

8. Secure Site

Posledním krokem základního nastavení je shrnutí a uložení.

iThemes Security – Secure Site

Další volitelná nastavení iThemes Security

Kromě základního nastavení má plugin i další možnosti, které si představíme níže.

Features

Login Security

 • Two-Factor – dvoufázové ověření pomocí e‑mailu, při přihlášení zašle na e‑mail uživatele kód, kterým se ověří jeho identita. Lockouts
 • Ban Users – povolí funkci banování uživatelů.
 • Local Brute Force – povolí funkci ochrany proti útoku hrubou silou.
 • Network Brute Force – povolí přihlášení do systému iThemes, kde se předávají informace i „špatných IP“, poté je uživatel z této IP automaticky zablokován.

Site Check

 • File Change – funkce, která detekuje změny v souborech vaší WordPress instalace. Po její aktivaci se vám může zobrazit upozornění, že při aktuálním nastavení maximální paměti pro PHP skripty může dojít k deaktivaci webu právě kvůli chybě při nedostatku paměti. Na běžném hostingu asi bude s touto funkcí problém. Pokud máte VPS s alespoň 256MB PHP paměti nemělo by dojít k potížím. Musíte si však funkci otestovat na svém nastavení.

Utilities

 • Enforce SSL – vynucení použití SSL.
 • Database Backups – protože základem bezpečnosti jakékoliv internetové stránky je právě zálohování, iThemes Security se dokáže postarat o automatické pravidelné zálohování databáze a odesílání záloh na email nebo ukládání na server.
 • Security Check Pro – kontrola IP adresy uživatele při přihlášení.

User Groups

Global Settings

 • Manage iThemes Security – povolit úpravu nastavení iThemes Security

Security Dashboard

 • Enable Dashboard Creation – přístup do nástěnky pluginu.

Password Requirements

 • Strong Passwords – silná hesla, po aktivaci budou uživatelé při registraci donuceni zvolit silné heslo (podle WordPress hodnocení).
 • Refuse Compromised Passwords – vynucení použití hesla, které se neobjevilo v žádné databázi uniklých hesel.

Configure

Global Settings

 • Write to Files – povolí zapisovat pluginu iThemes Security do souborů wp-config.php a .htaccess.
 • Lockouts – povolí zapisovat pluginu iThemes Security do souborů wp-config.php a .htaccess.
  - Minutes to Lockout – čas, po který bude uživatel zabanován po dosažení limitu počtu přihlášení.
  - Days to Remember Lockouts – časové rozmezí, ve kterém musí uživatel daného počtu banů dosáhnout (např. 3× během týdne atd.).
  - Ban Repeat Offender – pokud tuto možnost zaškrtnete, bude uživatel po určitém množství (nastavíte dále) dočasných banů přidán na černou listinu, to znamená, že bude zabanován navždy. Někteří roboti jsou nepoučitelní a stále se vrací, tímto dojde k jejich úplnému zablokování.
  - Ban Threshold – po kolika blokacích (dočasných banech, lockoutech) dojde k přidání na černou listinu.
 • Lockout Messages
  - Host Lockout Message – tato zpráva se zobrazí při zablokování serveru (IP adresy), můžete použít některé HTML tagy (jejich seznam je pod formulářem)
  - User Lockout Message – zpráva pro zablokovaného uživatele (obvykle, pokud je zabanovaný kvůli velkému množství neúspěšných pokusů o přihlášení).
  - Community Lockout Message – tato zpráva se zobrazí uživateli, který byl zablokován na základě špatné IP adresy.
 • Authorized Hosts
  - Automatically Temporarily Authorize Hosts – po přihlášení uživatele jej iThemes přidá na 24h do whitelistu.
  - Authorized Hosts – IP adresy autorizovaných uživatelů.
 • Logging
  - How should event logs be kept – kam by se měli ukládat logy (doporučujeme databáze).
  - Days to Keep Database Logs – po jakou dobu uchovávat logy.
 • IP Detection
  - Proxy Detection – typ detekce IP adresy
 • UI Tweaks
  - Hide Security Menu in Admin Bar – skryje iThemes Security položku s horní WordPress lišty.
  - Enable Grade Report – povolí Grade Report zprávy při notifikacích.

Lockouts

 • Default Ban List – touto možností okamžitě zabanujete všechny IP adresy uvedené v seznamu, který dal dohromady Jim Walker z HackRepair.com, doporučujeme nezapínat, Seznam bot je součástí banu.
 • Enable Ban Lists – povolí funkci banování uživatelů.
 • Automatically ban „admin“ user – automaticky zabanuje uživatele, který se chce přihlásit s uživatelským jménem admin.
 • Login Attempts
  - Max Login Attempts Per Host – maximální počet pokusů o přihlášení z IP.
  - Max Login Attempts Per User – maximální počet pokusů o přihlášení pro uživatele.
 • - Minutes to Remember Bad Login (check period) – doba, po kterou si plugin pamatuje neúspěšné pokusy.
 • Ban Reported IPs – banovat špatné IP.

Utilities

 • Scheduling
  - Schedule Database Backups – zaškrtnutím povolíte pravidelnou zálohu databáze.
 • Configuration
  - Backup Method – způsob zálohování (e-mailem, na hosting).
 • - Compress Backup Files – povolit kompresy zálohy.
 • Backup Tables – jaké tabulky databáze se budou zálohovat.

Notifications

From Email  – nastavení e‑mailu použitého jako odesílatel.

Default Recipients – výchozí příjemci upozornění. Zaškrtejte vybrané.

 • - Enabled – aktivuje toto upozornění.
  - Customize – změna předmětu e‑mailu.
  - Schedule – frekvence odesílání upozornění.
  - Recipient – příjemci upozornění.
 • Security Digest – denní souhrnná zpráva s informacemi o bezpečnostní webu.
  - Enabled – aktivuje toto upozornění.
  - Customize – změna předmětu e‑mailu.
  - Recipient – příjemci upozornění.
 • Site Lockouts – upozornění při zabanování uživatele. Pozor, při větším útoku na web můžete najednou dostat i stovky e‑mailů. Zvažte tedy aktivaci.
  - Enabled – aktivuje toto upozornění.
  - Customize – změna předmětu e‑mailu.
 • - Recipient – příjemci upozornění.
 • Database Backup – upozornění po vytvoření zálohy databáze.
  - Customize – změna předmětu e‑mailu.
  - Recipient – příjemci upozornění.

Pokročilé nastavení v iThemes Security

V levém dolním rohu v nastavení pluginu najdete odkaz na pokročilé nastavení. Pojďme se podívat, na jednotlivé možnosti, které zde máte k dispozici.

iThemes Security – Advanced

System Tweaks  – Úpravy v nastavení serveru.

 • File Access
  - Protect System Files – touto funkcí zamezíte komukoliv zobrazit soubory readme.html, readme.txt, wp-config.php, install.php, wp-includes a .htaccess, které mohou prozradit důležité informace (například verzi WordPressu).
  - Disable Directory Browsing – zamezí uživatelům zobrazovat adresáře, kde není žádný index soubor. Zamezí hackerům poznat adresářovou strukturu vašeho webu. Tuto znalost by mohl zkušený hacker zneužít.
 • PHP Execution
  - Disable PHP in Uploads – zabrání vykonávání PHP skriptů v adresáři Uploads.
  - Disable PHP in Plugins – zabrání vykonávání PHP skriptů v adresáři Plugins.
  - Disable PHP in Themes – zabrání vykonávání PHP skriptů v adresáři Themes (WordPress šablony).

System Tweaks  – Úpravy v chování WordPressu.

 • Disable File Editor
  - základní bezpečnostní funkce, která vypne editor kódu v administraci.
 • API Access
  - XML-RPC – deaktivaci XML-RPC funkce. Doporučuji vypnout, ale pak nebudou fungovat některé pluginy, které XML-PRC vyžadují (např. JetPack).
  - REST API – deaktivace REST API.
 • Users
  - Login with Email Address or Username – povolí možnost přihlášení pomocí e‑mailu nebo uživatelského jména anebo jednoho vybraného.
  - Force Unique Nickname – při registraci a aktualizaci profilu bude WordPress vyžadovat unikátní uživatelské jméno.
  - Disable Extra User Archives – vypne zobrazování profilů uživatelů (Author Page), kteří na vaši stránku nepřispívají, tím se zamezí shromažďování uživatelských jmen různými roboty.

Hide Backend  – Přesun přihlašovacího formuláře na jinou adresu než /wp-admin, wp-login.php a další výchozí adresy WordPressu je jedním ze základních prvků obrany proti hackerům a různým botům. WordPress je dnes už notoricky známým redakčním systémem pro všechny, kteří mají co do činění s tvorbou webu, takže každý ví, kde se přihlašovací obrazovka nachází. Abychom hodili další klacek pod nohy všem hackerům, změníme si adresu pro login do administrace.

 • Hide Backend
  - aktivujte pro „ukrytí“ všech formulářů pro přihlášení.
 • URLs
  - Login Slug – slovo, které bude použito pro stránku s přihlašovacím formulářem. Výchozí je „wplogin“ – doporučuji nastavit na jiné slovo jako „logintowp“, „wpprihlaseni“ apod. V případě „logintowp“ byste pak přihlášení do administrace našli na adrese www.vasedomena.cz/logintowp.
  - Register Slug – slovo pro registraci.
 • Redirection
  - Enable Redirection – povolí přesměrování.
  - Redirection Slug – slovo, kam bude přesměrován uživatel při zadání zablokovaného standardního přihlašovacího formuláře.
 • Advanced
  - Custom Login Action – WordPress používá pro obsluhu přihlašování/odhlašování proměnnou action, která může nabývat nejrůznějších hodnot. iThemes Security zvládá ty základní, ale některé šablony nebo pluginy mohou vyžadovat vlastní akci. Pokud o nějaké takové akci víte, můžete ji přidat (obvykle to nebude potřeba).

Change Database Prefix – změna prefixu databáze

iThemes Security – Změna prefixu databáze

Poznámka: Před touto změnou doporučuji udělat zálohu databáze.

Databáze je asi nejdůležitějším prvkem celé WordPress instalace, a proto se její bezpečnost nedoporučuje podceňovat. Jedním ze základních zabezpečovacích kroků je uvedení jiného než výchozího prefixu tabulek („wp_“). Změna prefixu je s pluginem iThemes Security velmi jednoduchá:

 1. Settings vyberte v levém dolním rohu Tools.
 2. Zde je rozbalovací položka Change Database Prefix.
 3. Po rozbalení klikněte na Run a prefix databáze je změněný.

Sekce Logs

Logy najdete v levém WordPress menu Security → Logs. 

V logách můžete najít veškeré problémy zjištěné pluginem iThemes Security. 

Pokud například někdo provede neúspěšný pokus o přihlášení, uvidíte to zde. Objeví-li se někomu chyba 404, hlášení bude v logu také. 

Čas od času je dobré se do logů podívat, i přesto, že o důležitých událostech budete upozorněni emailem (pokud jste si tak nastavili v Settings → Nastavení).

Závěrem

Zabezpečení WordPressu by se určitě nemělo podceňovat a iThemes Security je skvělý plugin schopný odstranit široké spektrum bezpečnostních problémů, kterými WordPress trpí. 

Doufáme, že článek vám trochu pomůže s nastavením bezpečnosti na vlastním webu.

Ovládněte WordPress

S naším zbrusu novým WordPress hostingem je tvorba webu hračka.

Zjistit více

Sdílejte článek

Vstupte do světa domén

Každý správný web potřebuje doménu a kvalitní webhosting. Buďte online s námi.