Jak vybrat vhodný webhosting a odpovídající tarif?

Vhodný webhosting pro Váš projekt byste měli vybírat pečlivě a neměli byste opomenout některé základní body, kterými je dobré se při výběru řídit. Webhostingový trh v ČR nabízí poměrně širokou možnost volby webhostera, následující body by Vám mohly být při výběru nápomocny.

Důvěryhodnost a technická vybavenost

Základní otázka, kterou je dobré si při výběru webhostera zodpovědět je, zda vím, komu svěřuji svá data a jak s nimi bude naloženo? Tato otázka je zcela na místě, neboť jsou to právě data, která tvoří nejcennější část webové prezentace. Zjistěte si, jak dlouho je společnost/jednotlivec nabízející webhostingové služby na trhu, jak bude s Vašimi daty zacházet, jaké prostředky a technologie má k dispozici. Dle dostupných referencí (případně s pomocí internetového vyhledávače) můžete také zjistit, kdo již svá data danému poskytovateli svěřil a jakou s ním má vlastní zkušenost.

Klientská data jsou na serverech Webglobe hostingu ukládána následujícím způsobem:

 • Veškerá data replikujeme trojitě mezi fyzickými servery. To znamená, že data se v reálném čase zrcadlí na tři různé servery.
 • Disky jsou zapojeny prostřednictvím hot-swap, díky čemuž lze vadný disk vyměnit za plného chodu systému (není tedy nutné vypínat server). Clusterizace nám ale umožňuje i provádět plánované odstávky serveru bez výpadku klientských webů.
 • Data jsou pravidelně zálohovaná na externí servery pro případ nutnosti obnovení dat (např. data omylem smazaná klientem atp.) pomocí ZFS snapshotu.
 • Dále je sledována aktuální kondice pevných disků.

Z výše uvedeného plyne, že vyhrazený prostor pro klientská data je nutné z naší strany zajistit minimálně trojnásobným prostorem na diskových polích. S tímto souvisí další podstatná otázka, a to kolik prostoru pro svou webovou prezentaci skutečně potřebujete a má poskytovatel webhostingových služeb dostatečné technické zázemí, aby nabízený prostor pro data plně pokryl? Můžete se setkat s různými nabídkami služeb, některé se mohou zdát až podezřele výhodné… Nabízí-li poskytovatel např. "neomezený" prostor za pár desítek korun, zkuste si položit otázku, zda bude tento prostor za uvedených cenových podmínek pravidelně zálohován, po jakou dobu atd. Nebojte se Vašeho budoucího poskytovatele webhostingových služeb zeptat, jakým způsobem budou Vaše data ukládána a zálohována.

Pro provoz bezproblémových a spolehlivých služeb je zapotřebí kvalitní hardwarová základna, tzv. serverová farma. Serverová farma se skládá z několika serverů, které poskytují rozdílné služby – webservery, mailservery, DNS servery, antispam servery, … Někdy je možné se setkat s řešením, kdy jsou veškeré služby provozovány na jednom fyzickém stroji (služby provozuje jednotlivec či začínající webhoster) – toto řešení však nelze doporučit, neboť naprosto nepokrývá možné výpadky jednotlivých služeb při nutné údržbě serveru, nehledě na fakt, že služby jako například sekundární DNS server, záložní mailserver atp. je vhodné provozovat v oddělené geografické lokalitě, aby byla eliminována možnost výpadku serverovny nebo některého z uzlů páteřní sítě.

Serverová farma Webglobe hostingu zahrnuje servery v geograficky oddělených lokalitách.

Bezpečnost a spolehlivost webhostingových služeb

Ukládáte-li data na sdílené webové servery, měl by Váš webhoster být schopen maximálně zabezpečit server proti napadnutí různými viry či červy, kteří napadají neaktualizované klientské počítače a dokáží např. "vykrást" heslo pro přihlášení k FTP účtu a následně pozměnit danou webovou prezentaci. Zeptejte se Vašeho webhostera, jak má zabezpečeny poskytované služby a jakým způsobem brání zneužití FTP účtů?

Webhosting Webglobe se řídí jasně definovanými bezpečnostními pravidly:

 • Veškeré služby jsou poskytovány pod zabezpečeným protokolem (HTTP/s, FTP/s, SMTP/s, POP3/s, IMAP/s), kde komunikace klient-server probíhá zcela šifrovaně, data tedy neputují sítí v čitelné podobě. Ke všem účtům je pochopitelně k dispozici také nešifrovaná verze služeb.
 • Všechny servery jsou umístěny za firewallem, který propouští pouze povolenou komunikaci a brání tak možnému útoku na služby poskytovatele.
 • Klientům jsou k dispozici na serverech nástroje pro provoz šifrovaných (chráněných) PHP skriptů.
 • Doporučujeme používat aktuální verze OpenSource aplikací, aplikovat dostupné bezpečnostní záplaty, řídit se bezpečnostními zásadami atp.

Klientská administrace

Pro snadné nastavení, úpravu a přizpůsobení webhostingových služeb by měla být k Vašemu účtu dostupná on-line klientská administrace. Někteří webhosteři umožňují přes klientskou administraci nastavit pouze základní parametry služeb, jiní nabízejí vlastní propracované a sofistikované administrační rozhraní umožnující např. správu více webhostingových účtů pod jedním administrátorským přístupem. Informujte se na rozsah a možnosti administračního rozhraní Vašeho webhostera.

Prostřednictvím administračního rozhraní webhostingu Webglobe lze mimo jiné:

 • Udržovat osobní a kontaktní údaje, změnit předplacený tarif, spravovat více webhostingových účtů pod jedním přístupem.
 • Udělit externí oprávnění správy účtu pro jiného uživatele pro vybrané domény ve více úrovních – faktury, DNS, databáze, registrační kontakty atd.
 • Zakládat, editovat a rušit FTP i databázové účty (primární a sekundární), sledovat aktuální obsazenost prostoru.
 • Zakládat, editovat a rušit databáze, nastavit jejich kódování atp.
 • Zakládat, editovat a rušit e‑mailové účty, detekovat nevyžádanou poštu (SPAM), nastavit e‑mailový koš, migrovat e‑mailové zprávy.
 • Spouštět naplánované úlohy prostřednictvím služby CRON.
 • Spravovat kompletní DNS záznamy Vaší domény.
 • Sledovat podrobné statistiky návštěvnosti Vaší webové prezentace.
 • Obnovit data webu ze zálohy.
 • Nastavit přesměrování domény na jinou či vynutit přesměrování z http:// na https://.
 • Vygenerovat SSL certifikát pro šifrovanou komunikaci.
 • Přikupovat nové domény či objednat nové služby ke stávajícím doménám.
 • Spravovat pokročilá nastavení služeb a mnoho dalšího…

Technická podpora

Technická podpora je základ pro poskytování plnohodnotných webhostingových služeb. Podporu nejlépe prověříte odesláním Vašeho konkrétního dotazu. Komunikační kanály pro technickou podporu mohou být různé, nejčastěji je však použita e‑mailová komunikace.

Technická podpora webhostingu Webglobe využívá propracovaný ticket system pro zpracování klientských požadavků. Požadavky zaslané na podporu jsou zpracovány následovně:

 • Po přijetí požadavku od klienta je zprávě přidělen jednoznačný identifikátor, díky kterému je možné požadavek dohledat i po jeho vyřízení atp.
 • Přijatý požadavek je dle obsahu zařazen do sekce (např. doménové centrum, webhosting, …) tak, aby se ho mohl ujmout příslušný pracovník technické podpory.
 • U každého přijatého požadavku je zobrazen čas přijetí, převzetí požadavku konkrétním pracovníkem a doba, která byla k vyřízení požadavku zapotřebí.
 • Jsou sledovány pravidelné statistiky počtu a celkové doby řešení požadavků a aplikovány příslušné postupy pro efektivnější vyřizování klientských požadavků.

Dále může webhoster provozovat různé podpůrné systémy pro podporu poskytovaných webhostingových služeb, jako je například znalostní báze, FAQ (často kladené dotazy) či blog.

Jak vybrat odpovídající webhostingový tarif?

Máte-li ve výše uvedených bodech jasno a víte tedy jak vybrat webhosting, nezbývá, než zvolit odpovídající webhostingový tarif, který bude vyhovovat Vašim potřebám. Někteří webhosteři nabízejí pouze jediný tarif, který je přizpůsoben co nejširší skupině uživatelů, jiní mají v nabídce tarifů více – zákazník si tak může vybrat ten, který odpovídá přesně jeho potřebám.

Dříve než se do výběru webhostingového tarifu pustíte, měli byste si ujasnit následující:

 • Kolik projektů plánujete na sdíleném webhostingu provozovat, jak budou weby neb e‑shopy náročné na systémové prostředky, jakou očekáváte návštěvnost atp.
 • Co za aplikaci budete chtít provozovat? Rozhodnete-li se např. pro některé z hotových OpenSource řešení (např. Joomla! Drupal, Wordpress, …).
 • Kolik diskového prostoru budete potřebovat pro webovou prezentaci, databáze a e‑mailové účty.

Každý webhoster by měl umět flexibilně reagovat na možný rostoucí potenciál klientských prezentací a s tím spojeným požadavkem na velikosti prostoru. S webhostingem Webglobe můžete kdykoliv změnit současný tarif na vyšší, a to pouze rozdílem cen tarifů do konce předplaceného období. 

 

Sdílejte článek

Vstupte do světa domén

Každý správný web potřebuje doménu a kvalitní webhosting. Buďte online s námi.