Změna admin kontaktu domény

Touto změnou fyzicky změníte či přidáte admin kontakt domény 


Přihlaste se do svého zákaznického účtu na https://admin.webglobe.cz. Změnu nelze zahájit z jiného účtu, než který doménu spravuje.


  1. Rozkliknete detail domény, u které si přejete admin kontakt změnit
  2. V detailu domény v sekci DOMÉNOVÝ KONTAKT naleznete Admin Kontakty viz níže, kde po kliknutí tlačítka Zobrazit získáte možnost Přidat nebo smazat admin kontakt
  3. Volba Přidat kontakt zobrazí možnost přidání kontaktů z již existujících (přidaných pod vašim zákaznickým účtem) na doméně, či možnost registrace nového kontaktu. Tlačítkem Smazat odstraníte existující admin kontakt a vyberete kdo bude změnu potvrzovat


  • Autorizace e‑mailem – autorizační e‑mail je zaslán současnému i budoucímu držiteli a obě strany jej musí potvrdit.


Sdílejte článek

Vstupte do světa domén

Každý správný web potřebuje doménu a kvalitní webhosting. Buďte online s námi.