.EU – Evropská unie

Evropská unie

Centrální registr: EURID

Doména .eu je internetovou doménou Evropské unie.

Registrace10 let
Prodloužení10 let
Nejzazší den prodloužení domény40 dní po datu expirace

Pravidla tvorby doménového jména

 • Doménové jméno může obsahovat minimálně 2 a maximálně 63 znaků.
 • Doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0–9′.
 • Doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka).
 • Doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou.
 • Doménové jméno nesmí obsahovat znak '-' na 3. a 4. pozici.
 • Doménové jméno nesmí skládat z kódu země alfa-2, jak je stanoveno v Pravidlech všeobecné politiky.
 • Doménové jméno může obsahovat diakritiku – IDN (Internationalized Domain Names).

 IDN

 • Zkratka IDN reprezentuje anglický výraz Internationalised Domain Name. IDN jsou doménová jména, která obsahují znaky mimo ASCII. To jsou znaky s přízvuky, sedilami, ogonky, háčky a čárkami.
 • Příkladem jsou německé ü, znaky celé české, bulharské i řecké abecedy.
 • IDN jsou pro.eu obzvláště důležité, neboť Evropská unie má 27 členských států a 23 úředních jazyků. Mnohé z těchto jazyků obsahují ve svých abecedách znaky mimo ASCII.

TYPY KONTAKTŮ V WHOIS

Registrant (držitel)

Fyzická osoba, společnost nebo organizace, která je držitelem registrace doménového jména, nebo která vznesla požadavek nebo podala žádost o registraci doménového jména. 

Technical contact (technický kontakt registrátora)

Odkazuje na fyzickou nebo právnickou osobu, která má vztah k registrátorovi a která spravuje technické záležitosti týkající se doménového jména. Tento kontakt nelze držitelem změnit.

On site contact (admin a technický kontakt majitele)

Odkazuje na fyzickou nebo právnickou osobu, která nemá vztah k registrátorovi a která spravuje pro držitele technické záležitosti týkající se doménového jména nebo služeb spojených s doménovým jménem (hosting, email)

Registrace domény

 • Není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná.
 • Doménové jméno může registrovat každý žadatel mající trvalé sídlo v jedné z členských zemí Evropské unie.
 • Doménové jméno lze registrovat na 1–10 let.
 • Registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet Webglobe, s.r.o.
 • Registrace doménového jména bude provedena do 30 minut.

Upozornění (nutné sídlo v jedné ze zemí Evropské unie)

 • Pro registraci doménového jména je nutné sídlo v jedné ze zemí Evropské unie. Tzn. zájemce musí při registraci uvést lokální kontaktní osobu nebo subjekt sídlící v jedné ze zemí Evropské unie.

Prodloužení domény

 • Nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 40 den po datu expirace.
 • Prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet Webglobe, s.r.o.
 • Doménové jméno lze prodloužit o 1–10 let.
 • Maximální předplacená lhůta, kterou nelze překročit, je 10 let.

Změna registrátora

 • Autorizace změny registrátora domény probíhá na základě AUTH-ID, které poskytuje vlastníkovi aktuální registrátor domény. Autorizační kód (auth-id) si můžete nechat zaslat také na extranetu koncového uživatele u centrálního registru EURID, pokud si doménu vyhledáte ve whois, kde je následně možnost "Zažádat o autorizační kód"
 • Při změně registrátora je doména prodloužena o 1 rok. Maximální předplacená lhůta, kterou nelze překročit, je 10 let.
 • Změna registrátora je provedena do 30 min. po úhradě.
 • Jelikož při změně registrátora domény dochází k prodloužení, je třeba uhradit příslušný poplatek.

Autorizační kód (auth-id):

 1. Autorizační kód obsahuje celkem 16 písmen a číslic oddělených pomlčkami, a to v následujícím formátu: XXXX-AAAA-BBBB-CCCC.
 2. Autorizační kódy platí pouze pro aktivní registrace a domény, které jsou v karanténě. Kódy nelze vydat k doménám, které jsou zablokovány, rezervovány, staženy nebo pod registračním zámkem. 
 3. Autorizační kód má platnost 40 dní od data vystavení nebo dokud není použit, podle toho, co nastane dříve.

Změna DNS

Změna majitele

Zrušení domény

 • pokud doménu již nebudete prodlužovat, vypněte u domény pod účtem plátce v sekci Autofakturaci

Různé

Kompletní údaje u kontaktu domény (včetně neveřejných) získá držitel po přihlášení do registru https://my.eurid.eu/. Zde je potřeba zadat doménu + email, který se váže k doméně. Na ten obdrží majitel link (plastnost linku je 24 hodin)

Zaslání nouzového auth-id

Pokud se Vám nedaří získat autorizační kód prostřednictvím registrátora nebo služby https://eurid.eu/cs/moje-eu/ můžete požádat o nouzový autorizační kód.:

 • Vyhledejte záznam dané domény v databázi WHOIS
 • Klikněte na odkaz "Zažádat o nouzový autorizační kód" pod výsledkem dotazu na Vaše doménové jméno v databázi WHOIS.
 • Vyplňte elektronický formulář podle instrukcí a uveďte důvod, proč jste nemohli získat autorizační kód od svého registrátora nebo prostřednictvím služby Můj účet.eu.
 • Vytiskněte formulář, podepište ho a zašlete nám na emailovou adresu authcoderequest@eurid.eu nebo faxem na číslo +32 (0) 2 401 27 52. Pokud žádost podává organizace, vytiskněte prosím formulář na hlavičkový papír nebo připojte otisk firemního razítka.

Sdílejte článek

Vstupte do světa domén

Každý správný web potřebuje doménu a kvalitní webhosting. Buďte online s námi.