.DE – Německo

Země: Německo

Hlavní město: Berlín

Německo (oficiální název Spolková republika Německo, zkratka SRN) je středoevropský stát. Na severu sousedí s Dánskem, omývá jej Severní moře a Baltské moře, na východě sousedí s Polskem, na jihu s Rakouskem a Švýcarskem a na západě s Francií, Lucemburskem, Belgií a Nizozemskem. Česko je sousedem dvou spolkových zemí v Německu (Bavorsko a Sasko) a má hranice s ním na všechny čtyři světové strany.

Centrální registr: DENIC

Pravidla: https://www.denic.de/en/domains/de-domains/domain-terms-and-conditions/

Doména .de je národní internetovou doménou Německa.

Registrace1 rok
Prodloužení1 rok
Nejzazší den prodloužení domény3 dny před datem expirace

Pravidla tvorby doménového jména

 • doménové jméno může obsahovat minimálně 3 a maximálně 63 znaků
 • doménové jméno může obsahovat znaky 'a-z' a číslice '0–9′
 • doménové jméno nesmí začínat nebo končit znakem '-' (pomlčka)
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky '-' za sebou

Registrace domény

 • není možné registrovat již existující doménové jméno, každá doména je jedinečná
 • doménové jméno může registrovat každý žadatel
 • doménové jméno lze registrovat pouze na 1 rok
 • registrace doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet Webglobe, s.r.o.
 • registrace doménového jména bude provedena do 24 hodin

Upozornění (nutné nastavení DNS)

 • pro registraci. DE domény je nezbytné, aby v momentě odeslání registračního formuláře byly korektně nastavené DNS servery, na kterých bude zvolená. DE doména provozována. Jinak bude registrační proces správcem německé národní domény DENIC dočasně pozastaven do doby než budou použité DNS servery vést záznam o doméně. Není-li konfigurace DNS serveru provedena do 14 dnů, je registrace správcem německé národní domény DENIC zcela zrušena bez nároku na vrácení finančních prostředků.
 • V případě, že při registraci použijete DNS servery Webglobe, s.r.o., budou všechny DNS záznamy nastaveny a zkonfigurovány automaticky systémem a registrace tak nemůže být nijak pozdržena.
 • Otestování správného nastavení (konfiguraci) DNS můžete provést na adrese https://www.denic.de/en/service/tools/nast/

Prodloužení domény

 • prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény)
 • nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 3 dny před datem expirace
 • prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet Webglobe, s.r.o.
 • doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok
 • k prodloužení domény v registru dojde v den expirace

Změna registrátora

 • změna je účtována dle aktuálního ceníku, doména se po úspěšném transferu prodlouží o 1 rok. Upozorňujeme, že po úspěšném transferu domény se předchozí předplacené období ztrácí
 • k převodu potřebujete auth-id, které získáte od stávajícího registrátora

Auth-id

 •  povolené znaky pro auth-id jsou:
A, B, C, D, E‚ F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, m, n, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
+, -, /, *
 • nepovolené znaky
I, l, O, o, 0 (nula) a 1

Změna DNS


Upozornění (nutné nastavení DNS)

 • Pro změnu DNS. DE domény je nezbytné, aby byly korektně nastavené DNS servery, na kterých bude zvolená. DE doména provozována. 
 • Otestování správného nastavení (konfiguraci) DNS můžete provést na adrese https://www.denic.de/en/service/tools/nast/

Změna majitele

Nouzové obnovení domény

 • po expiraci je možné doménu prodloužit nouzově za zvýšený poplatek a to maximálně 28 dní po datu expirace

Různé

 • kompletní údaje o majiteli domény centrální registr zasílá na email majitele pomocí tohoto formuláře https://www.denic.de/webwhois/. Platnost zaslaného linku je 12 hodin

Sdílejte článek

Vstupte do světa domén

Každý správný web potřebuje doménu a kvalitní webhosting. Buďte online s námi.