Blok Hlavička

Blok hlavička je vizuální prvek umístěný v horní části stránky. Poskytuje prostor pro vložení loga, názvu stránky a navigace napříč webem.

Existují čtyři typy bloků hlavička, ze kterých si můžete vybrat:

 • Hlavička, která obsahuje vaše logo, navigační odkazy a telefonní číslo, aby se s vámi návštěvníci mohli snadno spojit
 • Hlavička, která obsahuje tlačítko CTA (call-to-action)
 • Hlavička, která obsahuje pouze vaše logo a název webu
 • Hlavička, která obsahuje odkazy na vaše profily na sociálních sítích

Pojďme se podívat, jak můžete upravit každou z těchto hlaviček.

Změna názvu webu
Jak změnit název webové stránky v hlavičce? Máte máte dvě možnosti

 1. Přejděte na stávající název webu a jednoduše ho přepište

 1. Nebo si klikněte nahoře v administraci na tři vodorovné čárky a rozbalí se vám nabídka klikněte na "Nastavení" a zde si můžete změnit Název webu a kliknete dole na tlačítko Odeslat. Nový název webu bude aktualizován na všech stránkách.


Přidání loga
Logo se může zobrazit v hlavičce tak, že kliknete na ozubené kolečko nastavení bloku a zaškrtnete 

 1. Chcete-li do hlavičky přidat vlastní obrázek, klepněte na existující logo a spustí se zobrazení podokna pro úpravy obrázků.
 2. Klikněte na ikonu "obrázek" Změnit logo.
 1. V nabídce Nastavení webu vyhledejte logo serveru. Klikněte na volbu Soubor pro vyhledání nového obrázku loga v počítači. Klepněte na Otevřít a nové logo se objeví v okně náhledu.
 2. Změnu potvrďte klepnutím na tlačítko Odeslat. Vaše logo se objeví v hlavičce vašich webových stránek.

Odebrání názvu webové stránky z hlavičky
Můžete se rozhodnout odstranit název webu z hlavičky a zobrazit pouze logo úpravou nastavení hlavičky. K tomu se řiďte následujícími kroky:

 1. Přejetím nad názvem webové stránky spustíte vzhled ovládacího panelu.
 2. Pro přístup k panelu nastavení bloku klikněte na ikonu "rychlost".
 3. Zrušte zaškrtnutí volby Obchodní logo a obrázek loga se již nebudou zobrazovat v hlavičkovém bloku.

Poznámka: Můžete se také rozhodnout ponechat v hlavičce pouze název webu. To je užitečné, pokud chcete, aby se název webové stránky zobrazoval jiným písmem nebo barvou. V takovém případě zrušte zaškrtnutí volby Obchodní logo.

Klepněte na Uložit a pokračujte v úpravách hlavičky.

Přidávání tlačítek do hlavičky
Blok Hlavička můžete zvolit se dvěma tlačítky. Chcete-li je upravit, postupujte takto:

 1. Vyberte blok Hlavička s tlačítky v Galerii a klikněte na něj pro přidání na váš web.
 2. Přetažením nad tlačítky spustíte podokno nastavení bloku.
 3. Můžete zvolit zobrazení jednoho nebo dvou tlačítek v hlavičce. Zkontrolujte nebo zrušte zaškrtnutí primárního tlačítka (vyplněného barvou, aby bylo nápadnější) nebo sekundárního tlačítka (pouze načrtnutého).

Pokud chcete změnit barvy tlačítek, postupujte podle kroků v tomto návodu.

 1. Změny potvrďte klepnutím na tlačítko Uložit.
 2. Chcete-li upravit odkazy, podle kterých se návštěvník bude orientovat pomocí těchto tlačítek, klepněte na ikonu "řetězec". Budete vyzváni ke správě odkazu. Chcete-li odkazy upravit, postupujte podle kroků uvedených v tomto návodu.

Můžete změnit další nastavení bloku hlavičky. V nabídce Nastavení bloku přejděte do sekce Vzhled bloku. Další informace o nastavení bloku: Vlastní nastavení bloku.

Změna telefonního čísla a sociálních sítí
Chcete-li zobrazit služební telefonní číslo a ikony sociálních médií odkazující na vaše profily na sociálních médiích, povolte nejprve tyto možnosti v nabídce Nastavení bloku:

Změny potvrďte klepnutím na Uložit. V hlavičce se nyní zobrazí informace, které jste přidali v nastavení Business.

Poznámka: Pro přizpůsobení těchto možností se v hlavičce zobrazí další řádek ikon.

Úprava obchodních informací v hlavičce
Chcete-li telefonní číslo upravit, přejeďte nad ním a klikněte na ikonu "telefon" Upravit telefon.

Budete převezeni do nastavení Business info. Informace aktualizujte podle potřeby.

 1. Změny potvrďte klepnutím na tlačítko Odeslat.

Úprava odkazů na sociálních sítích v hlavičce
Chcete-li upravit odkazy na sociální média v hlavičce, postupujte takto:

 1. Přejetím nad ikonami sociálních médií v hlavičce aktivujete ovládací panel. Klikněte na ikonu "odkazy" Upravit sociální odkazy:
 1. V nastavení Business info přejděte dolů na Sociální profily a klepněte na tlačítko Přidat sociální profil.

Postupujte podle kroků k přizpůsobení ikon na sociálních sítích.

Tip: Pokud nejste spokojeni s tím, jak vaše hlavička vypadá, můžete vždy přejet nad tímto prvkem a klepnutím na ikonu "koš" blok smazat a začít znovu. Chcete-li mazání vrátit, klikněte na šipku pro změnu Zpět v pravém horním rohu WebEditoru.

Jakmile dokončíte úpravy, klikněte na Publikovat a zobrazí se hlavička živě!

Poznámka: jakmile publikujete navigaci Header, bude automaticky přidána na všechny nové webové stránky.

Sdílejte článek

Vstupte do světa domén

Každý správný web potřebuje doménu a kvalitní webhosting. Buďte online s námi.